Προϊόντα & Υπηρεσίες

🌐 Mini site

από 200€ + ΦΠΑ
 • 📍.link όνομα
 • 📍Υποστήριξη για attachments (jpeg, png, mp3, mp4, webm & pdf)
 • 📍Google Analytics (on demand)
 • 📍Downloadable vcard
 • 📍Primary & Secondary sections
 • 📍QR-code
 • 📍NFC business card ή NFC sticker

Επιλέξτε την κατασκευή του mini site και διαλέξτε ανάμεσα σε :

Ετήσια συνδρομή hosting με 200€ στο σύνολο μαζί με την κατασκευή και το όνομα χώρου .link.

Είτε διετή συνδρομή hosting με 350€ στο σύνολο μαζί με την κατασκευή και το όνομα χώρου .link.

 

 

🌐 Site

από 450€ + ΦΠΑ
 • 📍domain name της επιλογής σας
 • 📍Google Analytics (on demand)
 • 📍Στατιστικά επισκεψιμότητας
 • 📍Εναρμόνιση με GDPR
 • 📍από 5 υποσελίδες
 • 📍από 5 σελίδες / υποσελίδες
 • 📍από 2 φόρμες επικοινωνίας
 • 📍Λέξεις κλειδιά (SEO) κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη.

Επιλέξτε την κατασκευή του site και διαλέξτε ανάμεσα σε :

Κατασκευή σε χώρο (hosting) της επιλογής σας, στην τιμή των 450€ + ΦΠΑ

είτε σε συνδυαστικό πακέτο της κατασκευής του βασικού website μαζί με 1GB Hosting σε Ελληνικό data center, για 2 χρόνια με 600€ + ΦΠΑ.